ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

ឪកាសការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Audi ខេមបូឌា > ក្រុមហ៊ុន > Audi Cambodia

ឪកាសការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Audi ខេមបូឌា

  • 1400x438_ADIV_P_10373.jpg
1400x438_ADIV_P_10373.jpg

1. ផ្នែកប្រតិបត្តិលក់

• មានសញ្ញាបត្រផ្នែក លក់ និង អាជីវកម្ម
• ស្ទាត់ជំនាញភាសាអង់​គ្លេស,​ ខ្មែរ និងចិនទាំងសរសេរនិងនិយាយ
• ចេះប្រើប្រាស់ Microsoft offices (WORD, EXCEL, POWER POINT)
• ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម
• មានបទពិសោធន៏យ៉ាងហោច៥ឆ្នាំក្នុងវិស័យអាជីវម្មផ្នែករថយន្ត
• អាចធ្វើការណែនាំពីរផលិតផលនិង​ខ្លួនឯង
• មានភាពស្មោះត្រង់,ជឿជាក់, ឧស្សាក្នុងការងារ និងចូលចិត្តរៀននៅអ្វីដែលថ្មី
• មានភាពប្រកូតប្រជែង
ពត៌មានប​ន្ថែម សូមចុចទីនេះ

2. រដ្ឋបាលផ្នែកលក់

• មានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីជំនាញអាជីវកម្មនិងលក់
• ស្ទាត់ជំនាញខាងភាសាអង់​គ្លេស ខ្មែរ និងចិនទាំងសរសេរនិងនិយាយ
• ជំនាញខាងMicrosoft offices (WORD, EXCEL, POWER POINT)
• ជំនាញផ្នែករៀបចំនិងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម
• មានឆន្ទះការងារ ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លូនឯងនិងជំនឿចិត្តខ្ពស់

លក្ខណៈបន្ថែម
• ស្គាល់ប្រព័ន្ធ Dealership Management System (DMS) ជាការប្រសើរល្អ
• មានបទពិសោធន៏ការងារក្នុងផ្នែករថយន្តទំនើបៗ
• មានប័ណ្ណបើកបររថយន្តនៅកម្ពុជា
ពត៌មានប​ន្ថែម សូមចុចទីនេះ