ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ > Audi Cambodia

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ

  • 1400x438_ADIV_P_10312.jpg
1400x438_ADIV_P_10312.jpg

សូមជម្រាបជូនអតិថិជន Audi ជាទីគោរព!

នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន Automotive Asia (Cambodia) Limited នឹងបញ្ចប់ការដំណើរការជាអ្នកចែកចាយ Audi ផ្លូវការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុមលក់រថយន្ត Audi នៅទីក្រុងភ្នំពេញ នឹងបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 តទៅ ក្រុមហ៊ុន Automotive Asia (Cambodia) Limited សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា សេវា និងមជ្ឈមណ្ឌលធានារបស់ Audi Cambodia នឹងត្រូវប្តូរទីតាំងទៅ Audi Tan Binh, Lot IV-22, Tay Thanh Street, Tan Binh Industrial Park, Tay Thạnh Ward, Tan Phu ទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។

សម្រាប់សេវាកម្ម Audi Cambodia ទាំងអស់ រួមទាំងយុទ្ធនាRecall Campaign បច្ចេកទេស និងការសាកសួរអំពីការធានា សូមទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីមែល contact@audi.vn - +84 (0) 28 3943 0089 ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ។
AudiTB_Map.jpg

Audi Tan Binh

Lot IV-22, Tay Thanh Street, Tan Binh Industrial Park, Tay Thạnh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline: 1800 888 861
Tel: +84 (0) 28 3943 0089
Fax: +84 (0) 28 3943 0079

Email: contact@audi.vn
View map