ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

Q7 > Q7 > Audi Cambodia

Q7

 • New beginnings where borders end.

 • 1400x438_AQ7_151010.jpg
 • 1400x438_AQ7_151006.jpg
 • 1400x438_AQ7_151004.jpg
 • 1400x438_AQ7_151005.jpg
 • 1400x438_AQ7_151009.jpg

New beginnings where borders end.

S line 50 TDI quattro tiptronic
75.350,00 EUR

 • Basispreis
  74.300,00 EUR
 • Sonderausstattung
  1.050,00 EUR
 • Preis
  75.350,00 EUR

ភាពអស្ចារ្យពិតប្រាកដដែលគ្មានដែនកំណត់។
Quattro ដ៏អស្ចារ្យ

ដូចនឹងរថយន្ដថ្មីៗទាំងអស់ដែរ ៖ Audi Q7 រឹងមាំ ចំណេញពេល និងប្លែកគេ។ សៀវភៅរូបភាពដែលមានភាពអស្ចារ្យ ត្រូវបានសរសេរដោយមាន​ប្រើភាសារចនាថ្មី។ លក្ខណៈគែម បន្ទាត់ និងកាំតូចៗល្អច្បាស់ដែលជាព័ត៌មានលម្អិតបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យទាំងមូលរបស់រថយន្ត។ មានរូបរាងតូចជាងមុនបើទោះបីជាមានអ័ក្សកង់វែងក៏ដោយ។ គូទក្រោយរាងទេរដែលធ្វើឱ្យរូបរាងរបស់វាមានលក្ខណៈស្ពតកាន់តែល្អ ជាមួយនឹងទទឹង និងកំពស់ខ្ពស់ជាងមុន និងមានភាពទាក់ទាញបន្ថែមទៀត។ Masculine ជាការបំភ្លឺពន្លឺ។ រថយន្ត Audi Q7 ថ្មីនេះគឺកើតចេញពីគំនិតមហិច្ឆតាមួយ៖ ត្រូវតែទទួលបានភាពប្រសើរឡើងជានិច្ច។

 • 563x317_AQ7_151007.jpg
  ដឹងពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រថយន្ត Audi Q7

  អ្នកអាចស្វែងរកវីដេអូ និងរូបភាពក៏ដូចជាទាញយកវីដេអូនៅទីនេះ។

  សូមមើលឥឡូវនេះ