ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

ព័ត៌មាន > ក្រុមហ៊ុន > Audi Cambodia

ព័ត៌មាន

  • 1400x438_ASER_P_161019_rgb.jpg
1400x438_ASER_P_161019_rgb.jpg

The Audi News
Stay up to date

2017-05-10 Audi​ និ​ងកិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា world-eco_563x317.jpg

អស់​រយៈពេល​ជាង​ 30 ឆ្នាំកន្លង​មក​នេះ Audi គីជាដៃគួរដ៏ល្អជាមួយ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​​ ស្តីពីអាស៊ានដែលបានផ្គត់ផ្គងចំនួនរថយន្តដ៏ច្រើនសំរាប់កិច្ចប្រជុំប្រចំាឆ្នំា នៅទីក្រុង​ដារ៉ូស ប្រទេស​ស្វីស។
នេះគឺជាលើកទី១ហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំវេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅ​អាស៊ាន​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី 10 ​ដល់ ថ្ងៃទី 12​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2017 ។

អានបន្ថែម

2017-03-15 Audi និងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ឧបត្ថម្ភ PHNOM PENH CAPITAL CITY ជាសៀវភៅដំបូងគេបំផុតដែលបង្ហាញអំពីការធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការបម្លាស់ទីថ្មីសម្រាប់ទីក្រុង capital-book_563x317.jpg

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន CFAO Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅបារាំង បាននាំ Audi មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានូវស្ថាបត្យកម្ម Audi លំដាប់ពិភពលោកចុងក្រោយបំផុត ស្ថានីយ Audi នៅភ្នំពេញ។ អគារដែលរីកចម្រើនបន្តបន្ទាប់បានលេចឡើងចាប់ពីពេលនោះមក។ Audi បានចាប់ផ្តើមមុនគេ និងបានរួមចំណែកគួរជាទីមោទនៈចំពោះទេសភាពដែលកំពុងប្រែប្រួលនៃរាជធានីភ្នំពេញ។ សម្រាប់ Audi ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវិតរីករាយនៅក្នុងទីក្រុង។ បច្ចុប្បន្ន រួមជាមួយនឹងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ Audi Cambodia ឧបត្ថម្ភការសម្ពោធបោះពុម្ពផ្សាយ PHNOM PENH CAPITAL CITY នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ។

អានបន្ថែម

2017-03-06 មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFF) លើកទី៧ ជ្រើសរើស Audi ជារថយន្តប្រណិតផ្លូវការAudi Cambodia ក្លាយជាដៃគូផ្លូវការនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ film_563x317.jpg

ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ បុគ្គលល្បីៗដែលចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី៧ នឹងទទួលបានផាសុកភាព និងភាពប្រណិតនៃរថយន្ត Audi

អានបន្ថែម