ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ > ក្រុមហ៊ុន > Audi Cambodia

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ

  • 1400x438_ADIV_P_10312.jpg
1400x438_ADIV_P_10312.jpg

ក្រុមហ៊ុនអូថូម៉ូធីវ អេស៊ាលីមីធីត (Audi Cambodia)

អូឌី ភ្នំពេញ - ទទួលសិទ្ធិលក់រថយន្តម៉ាកអូឌី
អាគារ15z មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវ422 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទ: 023 222204
ទូរសារ: 023 222261

អ៊ីម៉ែល: contact@audi.com.kh ឬ un.chinda@audicambodia.com