ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្ម Audi > Audi Cambodia

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្ម Audi

  • 1400x438_Diesel_V4.jpg
1400x438_Diesel_V4.jpg

សេវាកម្មAudi
ឆ្ពោះទៅរកលំដាប់កំពូល

ឆ្ពោះទៅរកលំដាប់កំពូលនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ដើម្បីឲ្យមានកំលាំងសមត្ថភាពខ្លាំងក្លា រថយន្តទំនើបត្រូវការការថែទាំជាប្រចាំ ដើម្បីធានាដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តAudiរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនចែកចាយផ្លូវការ-អូថូម៉ូធីវ អេស៊ា(ខេមបូឌា) លីមីធីត សាខារាជធានីភ្នំពេញ។

បុគ្គលិកAudiត្រូវបានបំពាក់បំប៉នជំនាញ ឧបករណ៏ និងបច្ចកវិជ្ជាទំនើបផ្សេងៗ។ Audi ភ្នំពេញមានគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសុទ្ធនិងមានការជួសជុលភ្លាមៗ។

Audi AG ផ្តល់នូវកំរិតស្តង់ដារពិតសំរាប់ Audi ភ្នំពេញ ចំពោះរោងជាងជួសជុលរថយន្ត ដើម្បីរក្សាគុណភាពខ្ពស់។ បើសិនមានករណីមិនបានគ្រោងទុកណាមួយកើតឡើង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលសហការជាមួយAudi នឹងធានាជូនអតិថិជនក្នុងការជួសជុលពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយនេះ។

សំរាប់អត្ថប្រយោជន៏បន្ថែម រាល់ការទិញរថយន្តថ្មីពីក្រុមហ៊ុនAudi ភ្នំពេញនឹងទទួលបានសេវាកម្មធានារយៈពេល២ឆ្នាំដោយមិនគិតចំងាយក្នុងការបើកបរ។

Audi ភ្នំពេញ

អាគារ15Z មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវ422 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ២២២២០៤
ទូរសារ ០២៣ ២២២២៦១
អ៊ីម៉ែល: contact@audi.com.kh