ជ្រើសរើសភាសា

សូមធ្វើការជ្រើសរើសភាសា

A7 Sportback > A7 > Audi Cambodia

A7 Sportback

40 TDI S tronic
59.350,00 EUR

  • Basispreis
    58.350,00 EUR
  • Sonderausstattung
    1.000,00 EUR
  • Preis
    59.350,00 EUR

គ្មាន​អ្វីដែលផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាងខ្សែបន្ទាត់ថ្លានោះទេ

ភាពល្អប្រណិតនៃរថយន្តប្រភេទ sedan ការ​បត់​បែន​បាន​តាមការ​ចង់​បាន ​ភាពច្បាស់លាស់នៃ​រថយន្ត​ប្រភេទ Avant និងកម្លាំងថាមពល​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​នៃ​រថយន្តប្រភេទ​ coupé - លក្ខណៈទាំងអស់នេះ​រួម​បញ្ចូលគ្នានៅក្នុងរថយន្តតែមួយដែលធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ចង់​បាន ។ ការដំណើរ​ការ​ជា​រថយន្ត​ស្ព័រ​លំដាប់​កំពូល ។ បច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតមាន​ប្រសិទ្ធិភាពគួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ ។ រថយន្តថ្មី Audi A7 Sportback ។ រថយន្តដែល​មាន​លក្ខណៈពិសេស​តែមួយគត់ ។ គ្មានអ្វីដែលគួរឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ជាងការមើលទៅមុខនោះទេ ។ ទម្រង់​បរិសុទ្ធ បន្ទាត់ច្បាស់​
ល្អ ។ រថយន្ត​ថ្មី Audi A7 Sportback ធ្វើ​ឱ្យអ្នក​ចង់​បាន​គ្រប់​ចន្លោះ​ទាំង​អស់ ។

រូបភាព និងវីដេអូ

ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ខ្លួនអ្នក មុនចាប់ផ្តើមកំណត់លក្ខណសណ្ឋានរបស់អ្នក និងទទួលបានការផ្ដល់យោបល់ដ៏មានតម្លៃមួយចំនួនសម្រាប់ម៉ូឌែលដែលស្របតាមបំណងរបស់អ្នក។ មានរូបភាពទាំងអស់សម្រាប់ការទាញយកដាច់ដោយឡែក ឬជារួមបានផងដែរ។

សូមមើលឥឡូវនេះ